Prime Cut - Paràmetres d’utilització

Llança tèrmica
Prime Cut - Paràmetres d’utilització

PARÁMETRES D’UTILITZACIÓ I CONSUMS

Diám.x long. Duració m3O2/vareta Kg/cm2 O2 Ús principal
4,76 x 457 30 - 35 seg. 0,057 1,4 – 4 (20 – 60psi) Perforació de petits perns i cargols. Tall d’aliatges especials de poc gruix, forrellats, tapes, cadenats.
6,4 x 457 35 seg. 0,085 - 0,099 1,4 - 4,9 (20 – 70psi) Mateixes aplicacions que l’anterior i talls fins a 16mm. Perforació de xapes dures.
9,5 x 457 45 - 50 seg. 0,127 - 0,142 2 – 5,5 (30 – 80psi) Mateixes aplicacions que l’anterior, tall d’acer fins a 75mm. i ferro fos fins a 40mm.
9,5 x 914 1,5 min. 0,240 - 0,255 2 – 6,3 (30 – 90psi) Mateixes aplicacions que l’anterior, tall d’eixos de gran diàmetre, tall d’alumini, perforació de formigó i tall de ferro fos fins a 65mm.
12,7 x 1220 2,5 min. 0,566 4,5 - 6,5(65 – 90psi) Mateixes aplicacions que l’anterior, tall d’acer fins a 160mm., ferro fos fins a 100mm., eixos de gran diàmetre, formigó i roques, demolició i desguàs

DADES DE TALL AMB LA VARETA DE 9,5 X 457 mm

Material Capacitat Long. de tall en 25 mm. Comentaris
Acer Dolç Xapa de 150
Rodó de 300
250 – 300 mm. en 45 seg. Fàcil tall, perforació i descarnat.
Acers Inoxidables Xapa de 100
Rodó de 300
200 – 250 mm. en 45 seg. Vora més rugosa que l’acer dolç. Velocitat lleugerament més baixa.
Acer Antidesgast Xapa de 150 250 – 275 mm. en 45 seg. Algunes xapes antidesgast es tallen més fàcilment que l’acer dolç degut a que certs elements poden ser més combustibles.
Ferro Fos Xapa de 100 100 – 150 mm. en 45 seg. Produeix un fum groguenc fosc. Es pot aconseguir més velocitat si es connecta a una màquina de soldar al negatiu i 100 ampers
Alumini Xapa de 150
Rodó de 300
100 – 150 mm. en 45 seg. Generalment es fa servir la vareta de 9,5 x 914 o l’extensor PC/XT. El tall i especialment la perforació produeixen moltes espurnes i projeccions pel que es recomana protecció de cuir i total del cap. L’alumini es talla molt ràpidament en gruixos fins.
Titani Xapa de 150
Rodó de 300
300 – 375 en 45 seg. Es talla millor i es controla més que l’alumini. És un bon metall per aquest procés.
Formigó Forats fins 200 3 Forats/vareta (9,5x914) S’utilitza per a perforar. El tall no és pràctic llevat per tallar reforços metàl·lics quan es fan servir medis mecànics. Per a tallar es recomana fer una sèrie de perforació seguides a certa distància i provocar la fractura entre cada forat.

Pots veure i descarregar la informació d’aquesta pàgina en format pdf fent clic sobre el botó

Tens algun dubte?

Si necessites ajuda no dubtis en consultar

Contacta amb nosaltres a través d'aquest formulari de contacte. Si ho prefereixes, a la secció de contacte o al peu de pàgina pots trobar diferents maneres de resoldre els teus dubtes.

Acceptar política de protecció de dades

2 + 14 =