CONDICIONS COMERCIALS

Comanda mínima:

Les comandes inferiors a 100€ generen unes despeses de gestió de 10€.

Ports:

Els ports seran pagats per a comandes superiors a 1000€ (consultar en el cas de mercaderia voluminosa i/o preus especials)

Terminis de pagament:

Les condicions de pagament es pactaran amb cada client. Els termini de pagament seran els establerts en la llei 15/2010 de 5 de juliol.

Política de devolucions:

No s’acceptaran devolucions un cop passats 30 dies des de l’adquisició de la mercaderia.

El material que es vulgui tornar no ha d’haver estat muntat ni manipulat.

Les devolucions es faran a ports pagats a l’adreça que GD indiqui en cada moment.

Tot article retornat generarà un càrrec del 20% del seu import.

L’import de la factura rectificativa ocasionada per la devolució de materials quedarà abonat al compte del client disponible per a posteriors comandes. En cap cas aquest import es deduirà de l’import a pagar al venciment de la factura generada al lliurament dels materials objectes de devolució.

GASOS:

En fer una comanda de reposició s’hauran de posar els envasos buits a disposició de GD.

La falta de retorn d’envasos buits o d’un número inferior als lliurats generarà un càrrec per fiança o lloguer segons apliqui.

Si a l’arribada del transportista no es pogués dur a terme la recollida dels envasos buits, es generarà un càrrec per recollida fallida.

Fiances:

No es retornarà la fiança dels envasos de Chemtane 2 que estiguin caducats en el moment del seu retorn definitiu.